Thiết kế mái ngói dốc nhà đẹp.

Nhà mái ngói là một trong những hình thức kiến trúc phổ biến nhất ở Việt Nam. Mái dốc kiểu truyền thống phù hợp với cả kiến trúc phương Đông và phương Tây, phù hợp với khí hậu nhiệt đới nóng ẩm của Việt Nam đồng thời lại tương đối rẻ tiền, dễ thi công.

MÁI DỐC
Mái dốc là mái có độ dốc>8%. Mái càng dốc( độ dốc lớn) thì thoát nước càng nhanh nhưng càng tốn vật liệu làm mái. Mái dốc thường có 3 loại sau đây:
– Mái một dốc dùng khi nhà tạm, nhà có khẩu hộ nhỏ;
– Mái hai dốc, hia tường hồi bít đến tận dốc;
– Mái bốn dốc (mái dốc về phía bốn phía).
Mái bốn dốc có hai kiểu chai cùng với loại mái hai dốc xuất hiện từ thế kỷ 3 ở miền bắc nước ta, rồi dạng bánh vẽ, dạng bốn móng nối .

????????????????????????????????????????????????????????????
ĐỘ DỐC HỢP LÝ CỦA MÁI DỐC
Độ dốc: P = tgα = cạnh đứng/cạnh đáy
Qua nghiêng cứu thấy mái dốc có độ dốc hợp lý như sau:
-khi lợp ngói máy, ngói xi măng: mái có độ dốc 27-35°(45-75%), thường lấy 30°(50%).
-khi lợp ngói mấu (ngói dẹt ngói ta, ngói vảy cá, ngói móc)thường lấy 45°(100%); mái có độ dốc 35-60°(70-200%).
– khi lợp ngói máng(ngói âm- dương): mái có độ dốc 21-27°(35-45%), thường lấy 25°(40%).
-khi lợp fibro xi măng: mái có độ dốc 18- 60°(30-200%), thường lấy 25°(40%).
– khi mái tôn múi: mái có độ dốc 18-350(30-75%), thường lấy 25°(40%). Khi lợp tôn phẳng thì mái có độ dốc 12- 18°(20-30%), thường lấy 160(25%).
– khi lợp giấy dầu: mái có độ dốc 20- 30° ( 33-50%),thường lấy 22°(35%).
– khi lợp rạ, lá cọ, cỏ tranh bối cói: mái có độ dốc 30- 450(50-100%) thường lấy 40°(82%).
Cấu tạo của mái dốc có hai phần chính: phần chịu lực và phần che (lợp).

biệt thu đẹp -nnv-1